Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul față serviciile, produsele și/sau informațiile prezentate pe site nostru codeori.eu. Protecția și confidențialiatea datelor dumneavoastă cu caracter personal este un element din activitatea noastră foarte important pentru noi. Când accesați site și/sau faceți o comandă pe site, ne comunicați o parte dintre datele dumneavoastră personale.

Vă recomandăm să citiți cu atenție prezenta Politică de Confidențialitate împreună cu: Termenii și Condițiile de utilizare site și Politica de Cookies. În cazul unei necorelări între Politica de Confidențialitate și oricare alte clauze din restul documentelor prezentate pe site vor prevala termenii Politicii de Confidențialitate.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, stocăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul Regulamentului GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi.

În colectarea datelor dvs. personale, noi (Dianex) acționăm în calitate de Operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.

Prin vizitarea site-ului, achiziționarea serviciilor/produselor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de Confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați site codeori.eu.

Acestă Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal nu acoperă aplcațiile și site-urile altor operatori la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Este foarte important să examinezi Politica de prelucrare a datelor personale de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

 1. „site” însemană codeori.eu împreună cu toate subdomeniile acestuia;
 2. „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
  un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 3. „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
  modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 4. „persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului codeori.eu.
 5. „operator” sau „Dianex” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 6. „restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 7. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de
  muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 8. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 9. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 10. „parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 11. „consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Pentru o mai simplă înțelegere, termenul de Dianex sau Operator, este folosit pentru DIANEX SERV SRL, cu sediul în Ploiesti, Prahova, Str. Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comertului din Prahova sub nr. J29/1492/2005, Cod Unic de Identificare Fiscală RO17765628, capital social 15.000 lei, având următoarele date de contact: contact@dianex.ro,  mobil: 0721 321 348 si pentru DIANEX CONSULTANTA FIRME SRL, cu sediul în Ploiesti, Prahova, Str. Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comertului din Prahova sub nr. J29/1634/2020, Cod Unic de Identificare Fiscală 43049628, capital social 200 lei, având următoarele date de contact: contact@dianex.ro,  mobil: 0721 321 348

Dianex nu are obligația numirii unui responsabil cu protecția datelor și nu are numit un astfel de responsabil. Ai o întrebare sau o solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal? Vrei să-ți exerciți drepturile? Completează formularul!

Dianex nu are ca activități principale, activități ce constau în operațiuni de prelucrare care necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă, sau prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.

Dianex este operator de date cu caracter personal potrivit Regulamentului (EU) 679/2016. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am implementat măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal.

Dianex prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator  pentru urmatoarele scopuri:

 1. Pentru vânzarea produselor și serviciilor Dianex , precum și pentru demersurile anterioare (solicitări oferte, informatii) vânzării. Astfel, temeiul juridic folosit in principal, este Art. 6 (1) b GDPR executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. In acest caz, persoana vizata este obligată să furnizeze datele cu caracter personal (date cuprinse în cartea de identitate a persoanei vizate și act de proprietate imobil, date proprietari, număr de telefon, adresă de email, date studii sau/și calificare, stare civilă, etc.) necesare realizari obligatiilor contractuale ale partilor. Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru indeplinirea de catre Dianex a obligatiilor contractuale, are ca consecinta imposibilitatea îndeplinirii de catre Dianex a obligatiilor asumate prin contract.
 2. Pentru întocmirea documentelor contabile  – pentru indeplinirea unor obligatii contabile, fiscale si juridice (nume, adresă de sediu/domiciliu și email și telefon) prelucrarea se face in temeiul Art. 6 (1) c GDPR în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 3. Pentru folosirea ca mijloace de proba in eventualitate unor reclamatii.  Aici in baza temeiului nostru legitim, Art. 6 (1) f) GDPR, de a ne apara impotriva diverselor reclamatii sau plangeri ale persoanelor vizate, putem transfera catre autoritatile publice datele cu caracter personal. Pentru constatarea sau revendicarea unor drepturi în instanță cand sunt lezate interesele Dianex, reprezentatantilor sau a salariatilor Dianex  (date cuprinse în cartea de identitate a persoanei vizate, număr de telefon, adresă de email, etc.)
 4. Pentru marketing. Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă. Ne întemeiem comunicările de marketing folosind temeiul Art. 6 (1) a) GDPR consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin contactarea Dianex folosind adresa de email: contact@dianex.ro sau prin completarea formularului. NU prelucrăm date cu caracter personal pentru a trimite, prin intermediul motoarelor de căutare, mesaje publicitare bazate pe comportamentul on-line al utilizatorilor.
 5. De protecție și securitate site. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații (adrese IP, ID echipament, adresă email, etc.) pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială în baza temeiului nostru legitim, Art. 6 (1) f) GDPR. Acestea pot include:
  1. Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei dianex.ro față de atacuri cibernetice:
  2. Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
  3. Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
 6. De analiză comportament vizitatori site.  În baza temeiului nostru legitim, Art. 6 (1) f) GDPR vom păstra și evalua informații cu privire la vizitele dumneavoastră recente pe site-ul nostru, precum și la modul în care vă deplasați printre diferitele secțiuni ale site-ului nostru în scopuri de analiză, pentru a înțelege modul în care oamenii utilizează site-ul nostru, astfel încât să îl putem face mai intuitiv.  Datele colectate în acest fel sunt pseudonimizate folosind măsuri tehnologice. Prin urmare, nu este posibilă asocierea datelor cu persoana dvs. Datele nu vor fi stocate împreună cu alte date personale referitoare la dvs.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pentru scopurile enumerate mai sus, pot include:

 • Numele si prenumele dumneavoastră adresa postala, numarul de telefon si adresa de e-mail.
 • Informatii pe care le colectam cand navigati pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP, cookie-uri sau tehnologii similare, detaliate la politica de cookie.
 • Pentru securitatea si administrarea site codeori.eu , putem colecta informatii statistice cu privire la echipamentele, actiunile si tiparele de navigare ale utilizatorilor site-ului nostru. Aceste informatii deriva din vizita si navigarea dumneavoastra pe Site. Informatiile pot include, de exemplu:
  • trafic, date privind jurnale si alte date de comunicare;
  • adrese IP;
  • informatii cu privire la resursele pe care le accesati;
  • informatii cu privire la computerul si conexiunea dumneavoastra la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastra IP, sistemul de operare si tipul de browser), pentru securitatea si administrarea sistemului;

Nu prelucram date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice sau convingerile filozofice, ori apartenența la sindicate a angajaţilor săi și nici date genetice, biometrice sau privind sanatatea, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice ori date referitoare la condamnari penale sau savarsirea de infractiuni.

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal trebuie actualizate (ex daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail) sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail (contact@dianex.ro) la Dianex. Nu vom fi raspunzatori pentru nici o pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

In acelasi timp, vom lua masuri juste pentru actualizarea periodica a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, dar nu vom fi raspunzatori pentru nicio modificare neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • persoanelor vizate – la completarea formularelor de comanda sau de solicitare informatii, persoana vizata va primi la adresa de email inscrisa in formular, copie integrala a comenzii/solicitarii facute.
 • societăților Dianex;
 • salariatilor Dianex;
 • persoanelor imputernicite de Dianex;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • autoritati și institutii publice;

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor. Acești furnizori de servicii sunt selectați cu atenție și îndeplinesc standarde înalte de protecție și securitate a datelor.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Vă rugăm ca TOATE documentele trimise să fie cu parolă. Parola o comunicați doar prin SMS la numărul de telefon trimis de noi în urma comenzii. SMS-ul se va trimite de pe numărul dvs. de telefon trecut în comandă. Dianex nu este răspunzător de securitatea actelor trimise fără parola si fără respectara procedurii de trimitere comunicata de noi în urma comenzii

Plata cu cardul bancar

Plata se efectuează prin intermediul unui procesator de plăți extern (sistemul MobilPay administrat de către Netopia SRL), iar datele tale personale utilizate în scopul efectuării plății sunt prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți.
Detalii aici

Date procesator extern de plati NETOPIA Payments SRL  inregistrata in Bucuresti RO15565496, J40/9170/2003, Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu 9 – 9A, clădirea 24, etaj 4, Sector 2, 02033 Emailcontact@mobilpay.ro , Telefon 021-527.77.20 (L-V 9-18).

Dianex nu are in nici un moment si in nici un fel acces la datele cardului bancar folosit de dvs.

In cazul in care furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele prezentate in acest document, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta servicii).

Persoana vizata va intreprinde toate demersurile privind informarile de la precedentul paragraf catre alta persoana vizata care nu furnizeaza in mod direct datele catre Dianex. In situatia în care persoana care nu furnizeaza in mod direct informatiile nu este informata, Dianex se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României, in principal la sediul nostru din Ploiesti, str. Plugarilor nr.2-4, judetul Prahova.

Cu toate acestea, in cazul:

 • comunicarilor datelor personale prin email la adresele ……@dianex.ro, transferam aceste date pe serverele Google. Adresele de email ..xxxx..@dianex.ro folosesc platforma G Suite pusa la dispozitie de Google Ireland Limited, Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, Ireland, VAT number: IE 6388047V.
 • completarii de date personale in formularele aflate pe site dianex.ro, transferam aceste date pe serverele aflate in Romania administrate de ROMARG SRL cu sediul Sfantul Gheorghe,

Aceste organizatii ofera garantii adecvate conform legislatiei in vigoare.

In perioada de pastrare detaliata mai jos, folosind datele de contact de mai sus puteti solicita oricand o copie a datelor personale transferate.

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor indicate in sectiunea prezentata mai sus sau respectiv pe perioada in care ne aflam in relatii contractuale, precum şi timp de 12 luni după încetarea acestuia (pentru eventualitatea unor solicitări sau alt tip de acţiuni ulterioare încetării relaţiei contractuale).

Cu toate acestea, în virtutea obligaţiilor sale legale, Dianex va stoca şi arhiva date cu caracter personal ale persoanelor vizate, obtinute pentru indeplinirea unor obligatii legale, pentru perioade mai mari. Conform legislaţiei din domeniul fiscal şi contabil (Legea nr. 82/1991, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi legislaţia subsecventă), Dianex are obligaţia de a păstra registrele şi documentele justificative ale operaţiunilor sale financiar-contabile timp de 5 sau 10 ani.

Ne puteti solicita în orice moment sa incetam prelucrarea datelor dvs., folosind una dintre modalitățile de mai jos:

 1. Completează formularul!
 2. Ne contactati prin intermediul postei electronice la adresa contact@dianex.ro in cadrul careia sa ne oferiti informatiile necesare pentru indentificarea dvs. si dreptul care doriti sa il exercitati
 3. Puteti depune o cerere, semnata si datată, în scris la sediu social, sau puteti sa o transmiteti la adresa Ploiesti, Prahova, Str. Timis nr.1, destinatar Dianex Serv SRL
 1. Dreptul la informare – prezentele politici reprezinta o formă concisă, transparentă, inteligibilă și usor accesibilă de informare catre dvs.
 2. Atunci când prelucrarea datelor se face pe baza consintamantului persoanei, persoana vizata are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Puteți solicita retragerea consimțământului dat în orice moment, prin contactarea Dianex folosind adresa de email: madalin@dianex.ro sau fax: 0344807370
 3. Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dvs. cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Informatiile le veti primi in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. informatiile va vor puteat fi furnizate si verbal. Cererea poate fi depusa fara niciun cost doar o data pe an. Informatiile va vor fi oferite fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii.
 4. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 5. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale, fara a aduce insa atingere obligatiilor legale ce cad in sarcina subscrisei.
 6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective
 7. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un anumit format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor si riscurilor.
 8. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, inclusiv in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: nu mai exista raport in baza unui contract, acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legale si/sau legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 9. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Datele de contact;Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
  Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
  Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
  Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
  Fax: +40.318.059.602

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti depune o cerere prin una dinntre modalitățile de mai jos:

 1. Completează formularul!
 2. Ne contactati prin intermediul postei electronice la adresa contact@dianex.ro in cadrul careia sa ne oferiti informatiile necesare pentru indentificarea dvs. si dreptul care doriti sa il exercitati
 3. Puteti depune o cerere, semnata si datată, în scris la sediu social, sau puteti sa o transmiteti la adresa Ploiesti, Prahova, Str. Timis nr.1, destinatar Dianex Serv SRL

In cazul in care aveti orice ingrijorare referitoare la o potentiala incalcare a dreptului dvs. privind confidentilalitatea datelor cu caracter personal, puteti sa ne transmiteti o informare in acest sens prin metodele de mai sus si in cel mai scurt timp posibil va vom contacta si vom solutiona amiabil solicitarea dvs..

Vom lua in considerare orice solicitari sau informari pe care le primim si va vom transmite un raspuns intr-un termen de maxim 30 de zile.

În situația în care nu ești mulțumit de modul în care ai primit răspuns la solicitare sau ai o plângere cu privire la prelucrarea datelor, ai dreptul să te adresezi autorității competente:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal . Datele de contact;Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602