Întrebări Frecvente EORI

Întrebări Frecvente EORI

Cel mai simplu este să-l comandați prin platoforma codeori.eu.
9 din 10 solicitanți greșesc procedura de obținere din cauza lipsei de experiență în domeniul EORI.

Totuși, dacă doriți să încercați singuri, numărul EORI va fi solicitat de către persoanele interesate la direcțiile regionale vamale în a căror rază de competență teritorială își au sediul sau domiciliul. În caz excepțional, numărul EORI se poate cere la birourile vamale de frontieră.

Numarul EORI se poate obține de la :

 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Galati
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta
 • Directia Regionala Pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj
intrebari frecvente eori

Structura numărului EORI stabilită de către Comisia Europeană este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de ţară ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificatorul naţional unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice).
Exemplu: RO1234567890ABCDE, unde:

 • “RO” reprezintă codul de ţară al României, iar
 • “1234567890ABCD” reprezintă numărul atribuit de către autoritatea vamală din România.

În România s-a stabilit ca numărul unic naţional folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI).

În funcţie de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă:

 • pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI;
 • pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
 • pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
 • pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
 • pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal;
 • pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv.

Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

Baza legală la nivel Unional este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii
Comisia Europeană va elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi.
La nivel naţional au fost elaborate Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane.

Începând cu 1 ianuarie 2021, trebuie să fiți înregistrat la direcția regională vamală, ca să obțineți un număr EORI RO și/sau EORI GB și să aveți  cel puțin o factură comercială în conformitate cu reglementările internaționale, originea și codul tarifar vamal al produselor și lista de ambalare, care va specifica numărul și tipul ambalajului, precum și greutățile brute și nete.

Pentru Irlande de Nord nu este necesar obținerea codului EORI GB, este suficient doar codul RO, valabil pentru întregul teritoriu al Uniunii europene

Accesează linkul , introdu RO urmat, fără spațiu, de C.U.I. firmă sau C.N.P. persoană fizică și apasă butonul Validează

O persoană fizică , cetățean al unei țări care nu face parte din Uniunea Europeană, poate obține EORI în Romania dacă are permis de rezidență cu C.N..P, atribuit în România.

Minorii (cu vârsta mai mică de 18 ani) NU pot obține EORI.

Se acceseazâ linkul și se introduce:

 • pentru persoane fizice: RO+CNP (fără spațiu) – Ex: RO1111111111111
 • pentru firme/PFA/Asociatii: RO+CUI (fără spațiu) – Ex: RO17765628

Codul EORI devine invalid și trebuie actualizat la Direcția Vamală:

 • la schimbarea Cărții de Identitate pentru persoanele fizice.
 • la schimbarea vectorului fiscal (plătitor sau neplătitor de TVA) sau/și la schimbare unuia dintre elementele CUI-ului (sediu sau denumire) pentru firme/PFA/Asociații.

DA. Pot solicita EORI toate entitățile (SRL, PFA, Asociații, etc) indiferent dacă sunt sau nu, plătitoare de TVA.

Pentru sucursalele înregistrate în România pot solicita EORI doar firmele ”mamă”.