Serviciile prestate , la distanță, prin mijloace electronice prin intermediul site codeori.eu se efectuează doar la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului sau a unui reprezentant al beneficiarului.

Definitii

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Profesionist sau Dianex–DIANEX Serv S.R.L. cu sediul in Ploiesti, Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comertului din Prahova sub nr. J29/1492/2005, Cod Unic de Identificare Fiscala RO17765628, capital social 15.000 lei, având următoarele date de contact și la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii : contact@dianex.ro,  mobil: 0721 321 348

Contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia

Contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate

Conținut digital – acele date care sunt produse și livrate în formă digitală;

Contract auxiliar – un contract prin care consumatorul obține produsele sau serviciile care fac obiectul unui contract la distanță sau al unui contract în afara spațiilor comerciale, iar aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terță, pe baza unui acord între partea terță respectivă și profesionist.

Caracteristicile esenţiale ale serviciilor

 1. Prestatorul, în calitatea sa de persoană juridică, contractează cu consumatorul, în cadrul prezentului contract, o obligație de mijloace (adică obligația de a-și folosi toate capacitățile sale pentru întocmirea documentelor necesare obținerii codului EORI) și nu o obligatie de rezultat (adică obligatia primirii onorariului în funcție de obținerea sau nu a codului EORI de către consumator).
 2. Prin transmiterea comenzii, consumatorul împuternicește un reprezentant Dianex să completeze cererea în numele său la Direcția Regională a Vămilor competentă să elibereze codul EORI.
 3. Având în vedere că obținerea codului EORI se face electronic prin intermediul serverului ANAF, Dianex nu poate garanta un termen maxim până la obținerea codului EORI.  Termenul de eliberare cod EORI depinde în totalitate de Direcția Regională a Vămilor care eliberează codul EORI în aproximativ 12 – 36 de ore lucrătoare de la depunere.  Acest termen poate fi depășit. NU există o procedură / taxă legală de Urgență. 
 4. Avînd în vedere baza legală pentru obținerea codului EORI, Dianex nu poate garanta obținerea codului EORI de către consumator. Consumatorul are obligația de a verifica dacă îndeplinește condițiile de obținere a codului EORI, Dianex nefiind răspunzător de eventualele respingeri ale dosarului depus de către Direcția Vămilor
 5. Codul EORI este eliberat electronic de Direcţia Generală a Vămilor prin direcţiile regionale vamale, Dianex nefiind în nici un fel responsabil pentru forma și conținutul codului eliberat.
 6. Consumatorul declară pe propria răspundere ca s-a informat cu privire la codul EORI comandat, iar solicitarea facută este conformă cu nevoile sale, Dianex nu poate fi facut răspunzător în cazul în care autoritățile/entitățile la care prezentați Codul EORI nu îl acceptă.
 7. Consumatorul declară pe propria raspundere ca s-a informat cu privire la prevederile legale privind condițiile de obținere, iar solicitarea facută este conformă cu nevoile sale, Dianex nu poate fi facut răspunzător în cazul în care autoritățile vamale resping dosarul depus pentru obținerea codului EORI.
 8. Dianex va începe demersurile pentru obținerea de la Direcția Regională a Vămilor competentă a codului EORI comandat de consumator doar după confirmarea încasării comisionului. La plata prin virament bancar, confirmarea plății va fi efectuată de consumator prin comunicarea prin email madalin@dianex.ro a dovezii plății. La plata cu cardul confirmarea va fi facută de procesatrul de plăți Netopia Payments SRL.
 9. Durata contractului se încheie la data livrării codului EORI dacă acesta nu este denunțat unilateral de către una dintre părți.
 10. Consumatorul declară pe propria raspundere că solicitarea facturi fiscale are date reale și o va înregistra in contabilitate (în cazul entităților economice).

Ne rezervăm dreptul de a utiliza o adresă de email proprie pe cererea de obținere a numărului EORI, pentru a putea fi în legatură directă cu Direcția Regională Vamală în procesul de acordare al numărului EORI.

Cheltuielile de livrare

Cheltuielile privind trnasmiterea documentelor de la consumator la profesionist si invers, sunt suportate în integralitate de catre client

Prețurile si perioada de valabilitate ale acestora

Preturile pentru serviciile comandate prin intermediul site codeori.eu sunt afisate pe pagina serviciului comandat. Preturile afisate nu contin costurile necesare la notar pentru declaratiile si specimenul de semnatura necesar si a taxelor de livrare a documentelor comunicate intre profesionist si consumator. Taxele notariale si pentru serviciile de curierat sunt suportate integral de consumator

Profesionistul poate modifica unilateral preturile afisate pe pagina de site a fiecarui serviciu, fara o instiintare prealabila. Comenzile platite înainte de schimbarea pretului nu vor fi afectate de acea modificare.

Modalități de plată

Consumatorul poate achita serviciile achizitionate pe site codeori.eu în următoarele variante:

 • prin transfer bancar folosind datele: Dianex Consultanță Firme SRL , CUI: 43049628, Cont bancar deschis la ING, IBAN: RO95INGB0000999910703345
 • plata cu cardul prin intermediul procesatorului de plăți  NETOPIA mobilPay un serviciu al NETOPIA Payments SRL
  înregistrată în Bucuresti RO15565496, J40/9170/2003 cont bancar RO92UGBI0000102009055, adresă Bd. Dimitrie Pompeiu 9 – 9A, clădirea 24, etaj 4, Sector 2, 020335. Dianex Consultanță Firme SRL NU procesează, NU stochează și NU are acces la datele dvs. de card.

Politica de soluționare a reclamațiilor

Dianex a implementat proceduri pentru gestionarea reclamațiilor din partea clienților care respectă cerințele Regulamentului CSSF 16-07 privind soluționarea reclamațiilor în afara instanței.

O reclamație este o exprimare a nemulțumirii primită verbal sau în scris, justificată sau nu, din partea sau în numele unui reclamant acceptabil, cu privire la furnizarea/ nefurnizarea de către profesionist a serviciului solicitate. O cerere de informații, clarificări sau servicii nu reprezintă o reclamație.

Depunerea reclamatiilor

Reclamatiile se depun de către consumator sau un reprezentant legal al acestuia prin următoarele modalități:

 • în scris, prin depunerea la sediul Dianex Consultanță Firme SRL, Ploiesti, str.Timiș nr.1;
 • prin curier
 • telefonic, apeland la numarul 0721321348
 • prin sistemul online de primire a petitiilor, la adresa: contact@dianex.ro
Analiza si solutionarea petitiilor
Toate petitiile inregistrate sunt analizate si solutionate de catre administratorul firmei Dianex Consultanță Firme SRL, urmârindu-se prin toate mijloacele legale solutionarea acestora pe cale amiabila.
Adresa de raspuns pentru fiecare petitie primita direct de la petent si/sau prin intermediul altor autoritati competente este transmisa acestuia in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
 
Date generale
Prin petitie se intelege cererea, reclamaţia, sesizarea, formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea Dianex Consultanță Firme SRL.
Prin petent se intelege orice persoană fizică, contractant, beneficiar, persoană prejudiciată sau reprezentanţi ai acestora, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare.
 
Pentru a fi considerata valida, petitia trebuie sa contina un minimum de informatii:  
a) Datele minimale de identificare şi de contact ale petentului; in cazul lipsei unor date minimale de contact, răspunsul adresat petentului va fi transmis luandu-se in considerare orice date de contact disponibile (de ex.: adresa expeditorului menționată pe plic, nr. de transmitere fax, adresa de transmitere e-mail etc.);
b) Obiectul petiţiei (în descriere sintetică), inclusiv informaţiile minimale în vederea identificării situaţiei reclamate şi motivele petiţiei;
c) Data; in cazul lipsei datei, se va considera ca dată a petiţiei data inregistrată de sistemul prin care a fost transmisă (in cazul petitiilor transmise prin intermediul faxului al e-mail–lui ori prin sistemul on–line de primire a petiţiilor) sau, in celelelate cazuri, data inregistrării acesteia la Societate;
d) Semnătura persoanei fizice (mai puţin în cazul petiţiilor transmise prin intermediul e-mailului sau prin sistemul on-line de primire a petiţiilor);
Petitiile anonime sau cele in care nu figureaza datele de identificare si / sau de contact minimale  ale petentului nu se iau in considerare si se claseaza.
Toate petitiile valide primite prin orice mijloc dintre cele amintite mai sus, inclusiv cele primite direct la entitatile teritoriale, sunt inregistrate in Registrul Unic de Petitii, in format electronic, la care au acces toate persoanele implicate in procesul de analiza si solitionare a petitiilor. La înregistrare, sistemul va genera automat, fiecărei petiţii, un număr unic, care va însoţi petiţia respectivă şi care poate fi comunicat, la cerere, petentului.

Termenul limită de executare a obligaţiilor

Profesionistul își îndeplineste obligatiile în maxim 5 zile lucratoare din momentul primirii comenzii împreună cu toate informatiile si documentele necesare indeplinirii obligatiei contractuale.

Condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală

 1. Cu excepția situatiei prevăzute la punctul 2, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.
 2. Consumatorul nu se poate retrage dintr-un contract de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.
 3. Perioada de retragere menționată la lit. a expiră în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (data completarii si transmiterii formularului de comanda), în cazul contractelor de prestări de servicii.

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii cereri completate impreuna cu instructiunile privind obtinerea codului EORI. Dianex nu poate garanta un timp de solutionare a cererii la Directia Vamala sau autoritatile Regatului Unit, dupa caz.

Dianex nu poate garanta solutionarea favorabila a cererii depuse la Directia Vamala pentru obtinerea codului EORI RO.

Dianex nu poate garanta solutionarea favorabila a cererii depuse la autoritatile Regatului Unit pentru obtinerea codului EORI GB.

Solutionarea cu intarziere sau cu respingere a cererii de catre Directia Vamala sau autoritatile Regatului Unit a cererilor pentru codul EORI, NU poate constitui motiv de retragere din prezentul contract a consumatorului.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul poate informa Dianex cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate trimite o cerere in acest sens la adresa de email contact@dianex.ro.

În conditiile prezentului capitol Dianex rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.