Ce este codul EORI ?

Ce este codul EORI ?

Numărul sau codul EORI este codul unic acordat operatorilor economici care doresc să desfășoare operațiuni vamale pe suprafața Uniunii Europene. Începând cu data de  01/07/2009 toate persoanele fizice / juridice care fac comerț în Uniunea Europeană sunt obligate să-și procure un număr EORI cu scopul identificării activităților vamale. 

Deci, atât companiile care desfășoară activități vamale (import, export, depozitare, etc.) precum și orice persoană care intenționează să introducă sau să scoată mărfuri în UE au obligați să obțină un cod EORI.

În țara noastră, autoritatea competentă pentru înregistrarea și atribuirea codurilor EORI este Direcţia Generală a Vămilor. Numărul EORI va fi obținut la direcția vamală regional din jurisdicția sa teritorială sau, în cazurile speciale, la vamă.

Odată ce un cod EORI a fost atribuit, operatorii economici și alții sunt obligați să folosească acest cod unic în toate comunicările cu autoritățile vamale ale statelor membre UE.

Care este structura unui cod EORI?

Structura unui cod EORI stabilit de Comisia Europeană constă din identificatorul statului membru (codul țării ISO alfa 2, alcătuit din două caractere alfanumerice) care atribuie codul, urmat de identificatorul național unic pentru statul membru respectiv (CNP pentru persoane fizice sau CUI pentru firme) .

Exemplu: RO17765628, unde: „RO” reprezintă codul de țară al României și „17765628” reprezintă CUI-ul firmei.

În România, numărul național unic (în cazul unei persoane juridice) utilizat în structura numerelor EORI va fi codul unic de identificare (CUI).

În funcție de solicitant, numărul EORI atribuit de autoritățile vamale române are următoarea formă:

  • Pentru persoanele juridice situate în România: RO + CUI;
  • Pentru persoanele juridice situate într-o țară terță: RO + codul de țară ISO alfa 2 al țării terțe + numărul de identificare atribuit de autoritatea țării terțe corespunzătoare;

Asociația Românilor: RO + CUI;

  • Pentru asociațiile individuale situate în țări terțe: RO + cod ISO alfa 2 de țară + număr de identificare atribuit de organismul autorizat al țării terțe respective;
  • Pentru persoanele fizice stabilite în România: RO + cod numeric personal;
  • Pentru persoanele fizice stabilite într-o țară terță: RO + codul de țară ISO alfa 2 al țării terțe + numărul de identificare atribuit de autoritatea țării terțe corespunzătoare.

Cine poate solicita codul EORI?

Codul EORI poate fi solicitat de către orice persoană majoră care dorește să desfășoare activități vamale pe suprafața Uniunii Europene, indiferent dacă persoana respectivă aparține unui stat membru UE sau nu. Atât societățile plătitoare cât și societățile plătitoare de TVA pot obține un număr EORI. Recomandat ar fi ca numărul EORI să fie solicitat la scurt timp după înființarea firmei.

În cazul firmelor de tip SRL-D acestea pot solicita numărul EORI doar dacă nu au trecut 3 ani de la înregistrarea societății. Altfel, societatea trebuie să înceapă procesul de schimbare a entității din SRL-D în SRL pur sau să-și înființeze altă firma pentru a putea solicita codul EORI.

Când trebuie să vă actualizați codul EORI?

Pentru persoanele juridice, codul EORI este valabil până la data schimbarii sediului sau denumirii, iar pentru persoane fizice, numărul EORI este valabil până la schimbarea cărții de identitate. Trebuie remarcat faptul că uneori poate fi atribuit un număr EORI mai scurt dacă societatea are un contract de închiriere a sediului social de mai puțin de 10 ani. 

Persoanele fizice/juridice cărora li s-a acordat un număr EORI trebuie să notifice autorităților vamale regionale orice modificări ale oricăror date conținute în cerere și în documentele însoțitoare. Exemple de aceste situații:

  • modificarea adresei sediului social/adresei de domiciliu; 
  • schimbarea numelui societății/numele persoanei fizice; 
  • modificarea formei organizatorice (SRL, PFA, I.I., etc.);
  • modificarea codului CAEN principal. 

Actualizarea trebuie efectuată de fiecare dată când datele introduse în aplicația de atribuire a codului EORI se modifică.